Music Schedule

Välkomna på gratis blues jam varje fredag och lördag kl 20.00-00.30

Welcome to free blues jam every friday and saturday at 20.00-00.30

 

 

Jamledare för Juli:

 

Fredag 6/7: Thomas Hammarlund

 

Lördag 7/7: Maxie FreeMan med Molle Molin på elbas och James Bradley Jr på trummor

 

Fredag 13/7: Robert Svensson med Stefan Andén Victor på elbas och Thomas Lingman på trummor

 

Lördag 14/7: Thomas Prim med Stefan Andén Victor på elbas och Agge Agartz på trummor

 

Fredag 20/7: Jan Sjöberg med Stefan Lindell på kontrabas och Thomas Lingman på trummor

 

Lördag 21/7: Thomas Hammarlund

 

Fredag 27/7: Per Ängkvist med Stefan Lindell på kontrabas och Tommy Moberg på trummor

 

Lördag 28/7 Robert Svensson med Stefan Andén Victor på elbas och Thomas Lingman på trummor